MUDr. Zdeněk Pluháček, všeobecný praktický lékař

Informace pro pacienty v souvislosti pandemii koronaviru


Aktualizace 12. května 2020.
Vzhledem k pandemii a opatřením, která byla nařízena vládou ČR, mírně modifikujeme provoz ordinace.

Ordinace je v Mikulově otevřená pro pacienty bez objednání každý všední den od 6 do 12 hodin, v Březí úterý a čtvrtky od 7 do 10 hodin. Odběry krve vždy nejpozději v 9 hodin.

V čekárně již může sedět více než 1 pacient, ale doporučujeme minimálně 2 metry odstup. Samozřejmostí je zákaz vstupu do prostor ordinace osobám s příznaky COVID - tělesná teplota nad 37 stupňů, kašel, dušnost, atd., a nezbytnost v případě potřeby kontaktovat lékaře telefonicky či mailem.

Od dubna 2020 jsem přizvali do týmu specializovaného pracovníka, telefonistu, který přijímá hovory na čísle 519 510 564 v době 6-12 hodin. Nápor telefonujících pacientů se tak daří zvládnout. Poté co sdělíte telefonistovi svůj problém či okolnost, kterou potřebujete řešit, telefonista si toto zapíše a předá ve vhodné chvíli lékaři. Lékař se Vám pak v případě potřeby ozve zpátky. Okamžité telefonické spojení s lékařem tč. není možné, neboť lékař se věnuje vyšetřování pacientů, kteří se osobně dostavili do ordinace.

Nejvýraznější změny se týkají odpolední ordinace. Odpolední ordinace je do odvolání přístupná jen pro předem objednané pacienty, které následně schválí lékař. Snahou je, aby se pacienti odpoledne vzájemně nepotkávali, a aby se jednalo o osoby bez akutních zdravotních potíží. Odpoledne nesmí vstupovat do prostor čekárny a ordinace jiné osoby než objednaní pacienti (plus případně doprovod)! Ze stejného důvodu je nyní pozastaveno objednávání přes internet, protože opravdu chceme dopředu vědět, koho budeme vyšetřovat a z jakého důvodu. Chápeme, že to jako pacienti můžete vnímat jako jisté omezení, nicméně pořád Vám nabízíme 36 ordinačních hodin týdně - i když se předem neobjednáte nebo nebude schváleni do odpolední ordinace, času na vyšetřování je dost. Nezapomínejme prosím, že jsou ambulance praktických lékařů a ambulantních specialistů, které tímto způsobem fungují již třetí měsíc (vpustí do ordinace jednotlivě jen pacienty, které si předtím telefonicky schválí) nebo dokonce neotvírají čekárnu vůbec a pracují pouze na telefonu, mailu či Skypu. Věříme, že jsou změny týkající se odpolední ordinace nezbytné a povedou ke zvýšení kvality námi poskytované zdravotní péče.

Testovnání na koronavirus SARS Cov-2 či testování protilátek proti COVID-19 v ordinaci neprovádíme, nejbližší pracoviště na odběr stěru na PCR je v odběrovém stanu u Nemocnice Břeclav. Pacientům s podezřením na COVID s příznaky vystavíme distančně žádanku po telefonické či emailové konzultaci.
Osoby, které potřebují podstoupit test pro svoji vlastní potřebu (z důvodu vycestování do zahraničí či jiných), si laskavě tento test včetně potvrzení formuláře pro pohraničníky zajistí samy, bez naší asistence, na odběrovém stanovišti dle své volby (Nemocnice Břeclav, FN Brno, aj.).

Sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz

Objednání k vyšetření

Do ordinace v Mikulově se lze v určených hodinách objednat na přesný čas. Do odvolání povolujeme jen objednání po telefonické či emailové domluvě, zejména pro pacienty, kteří NEMAJÍ akutní zdravotní potíže jakéhokoliv charakteru. Pro pacienty s akutními zdravotními potížemi je vyhrazena dopolední ordinace v časové dotaci 30 hodin týdně v Mikulově a 6 hodin týdně v Březí.

Mikulov

Pavlovská 53, Mikulov 692 01
tel. 519 510 564

ordinační doba
pondělí-pátek 6:00-12:00

objednaní pacienti, akutní stavy
pondělí-čtvrtek 13:00-16:00
navíc středa 16:00-18:00

Březí

Kostelní 189, Březí 691 81
tel. 519 514 211

ordinační doba
úterý, čtvrtek
7:00-10:00

Lékařská služba první pomoci

Mimo ordinační hodiny se obracejte na LSPP Nemocnice Břeclav, na jejímž zajištění se podílíme.

Adresa: U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, provozní doba ve všední dny 17:00-22:00, o víkendu a svátcích 8:00-20:00.

V případě bezprostředního ohrožení života volejte linku 155

Náš tým

MUDr. Zdeněk Pluháček

Všeobecný praktický lékař


Absolvent Lékařské fakulty, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, obor Všeobecné lékařství

Atestace v oboru Všeobecné lékařství prvního stupně

Atestace v oboru Všeobecné lékařství druhého stupně

Akreditace pro specializační vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro dospělé.

MUDr. Zdeněk Pluháček, ml.

Všeobecný praktický lékař


Absolvent Lékařské fakulty, Masarykova univerzita v Brně, obor Všeobecné lékařství

Atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství

Petr Přibyl

Vedoucí asistent a telefonista

Mgr. Eva Přibylová

Asistentka

Kontakty

Koresponenční adresa: MUDr. Zdeněk Pluháček, Pavlovská 53, Mikulov 692 01

Telefon: +420 519 510 564, +420 519 514 211
E-mail: doktor@pluhacek.com